فیلتر
 
نرخ های ارز لیر
شرکتفروشخریدحوالهساعت
صرافی رویال     1,080 تومان 1,050 تومان 0 تومان 15:25
صرافی گاندی     1,085 تومان 1,055 تومان 0 تومان 15:24
صرافی قرن     1,085 تومان 1,055 تومان 0 تومان 15:22
صرافی كاج     1,073 تومان 1,058 تومان 0 تومان 15:20
صرافی یاران     1,085 تومان 1,055 تومان 0 تومان 12:55